MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CB09AD.EC4C0BB0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CB09AD.EC4C0BB0 Content-Location: file:///C:/EA98AEED/iu-declaratDANISH.htm.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Declaration of Human Rights

 

Erklæring om Menneskerettigheder baseret på Frihed og Ligeret

 

 

De= nne Erklæring om Menneskerettigheder baseret på Frihed og Ligeret blev første gang offentliggjort på Den 7. Internationale Konfere= nce for Jordværdibeskatning og Frihandel i Swanwick, England, 1949, s= om en tryksag kaldt Principper og Fremgangsmåde. På senere Internationale Konferencer er teksten blevet ændret og godkendt ved generalforsamlingsbeslutning, senest på den 23. Internatio­nale Konference i Edinburgh, Skotland, i July 2001.

 

 

Den Internationale U= nion for Jordværdibeskatning og Frihandel (Den Internationale = Georgist Union) erklærer, at:<= span lang=3DDA style=3D'mso-ansi-language:DA'>

 

De økonomiske, politiske, og som følge heraf også åndsmæssige og moralske vilkår for et folk bestemmes i høj grad af de regler, der gælder for brugen af naturen; hvori folket lever;

 

Da alle mennesker har lige ret til livet, følger det, at alle mennesker har lige ret til at bruge naturen, der er det nødvendige grundlag for livet;

 

Når private mennesker tilegner sig værdien af naturgrundlag= et, er det en krænkelse af denne ligeret, der medfører, at = særrethavere kræver overpris for adgangen til naturen, at samfundet unddrag= es sin naturlige indkomst, at skatter pålægges produktionen= , at erhvervslivet chikaneres og hæmmes, og at industriel afmatning uundgåeligt bliver følgen.

 

I jo højere grad naturgrundlaget på den måde monopoliseres, des større bliver usikkerheden for beskæftigels= e, og des nærmere trykkes lønningerne ned mod niveauet for den re= ne overlevelse. Det gælder i alle samfund, uanset hvordan de er forskell= ige i regeringsforhold, naturforhold, industriel udvikling, toldpolitik, pengesystem, omfanget af indenlandsk eller udenlandsk offentlig gæld, eller på anden måde.

 

 

Vi går derfor = ind for:

 

At borgernes lige ret til naturen sikres ved krav om, at alle der ejer noget af naturen skal betale til samfundet den tilnærmelsesvist fulde lejeværdi heraf, hvad enten det bruges eller ikke bruges, mens lejeværdien af bygninger eller andet menneskeskabt, der kan forbedre resultatet af at bruge naturen, undtages ved beregningen af afgiften; at= betalingens størrelse fastsættes på grundlag af en vurdering, der viser den sande lejeværdi af naturgrundlaget, og at= vurderingen offentliggøres, og opdateres ved jævnlige omvurderinger.

 

At denne betaling anses for at være den retmæssige og tilstrækkelige indtægt for alle regeringsniveauer (stat, amter = og kommuner).

 

At skatter og afgifter på arbejde og forbrug, på menneskesk= abte bygninger og på andet, der kan forbedre udnyttelsen af naturen, samt<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  told, valutakontrol og andre hindr= inger for bæredygtig produktion, for menneskers frie bevægelighed og = for udenrigshandelen, altsammen afskaffes.

 

 

Og vi fremhæve= r, at:

 

Offentlig opkrævning af den årlige lejeværdi af naturgrundlaget og afskaffelse af skatter der undertrykker handel og indust= ri, vil gøre det muligt for erhvervsdrivende og andre arbejdende at nyde hele resultatet af deres arbejde, gøre det ufordelagtigt at holde no= get af naturen væk fra produktion, gøre ende på jordmonopole= r, og - ved at gøre handelssamkvemmet frit - fjerne de væsentligs= te årsager til internationale konflikter.

 

Det enorme område, der på den måde åbnes for erhvervslivet, - kun begrænset af reguleringer, der beskytter mennesk= ers liv og helbred og miljøet, - vil afskaffe al ufrivillig fattigdom, v= il umuliggøre "over-produktion" så længe alle menneskelige ønsker ikke er tilfredsstillet, vil få alle borge= re til at synes, at arbejdsbesparende opfindelser er en velsignelse, og vil fr= emme produktion og handel så voldsomt, at alle borgere vil kunne nyde komf= ort, fritid og de øvrige fordele ved civilisationens fremskridt

 

Vi fordømnmer= , som en krænkelse af den personlige frihed og en trusel imod det almindeli= ge velfærd, alle planer - undtagen dem, der beskytter borgernes liv, helbred og miljøet -  der forudsætter offent= lig styring af privatlivet; medfører oprettelse af en arbitragedomstol til kontrol med eller forbud imod udenrigshandel; hævder nødvendigheden af, at toldtariffer bør fastholdes, fordi sådanne opretholdes i andre lande; kræver = offentl= ig overtagelse eller egentlig ledelse af monopoler i stedet for disses afskaffelse; anbefaler at provenuet af skatter, af låntagning, eller af manipulerede pengemidler, bruges til= at sende varer på markedet til kunstige priser; eller planer om underbalancering af off= entlige budgetter og/eller udvidelse af den offentlige gæld under foregivende af, at spredning af købekraft ved sådanne metoder = vil have en gavnlig social indflydelse.

 

 

 


Særret og Fællesret til Naturresourcerne<= o:p>

 

Jordkloden er alle menneskers fælles arv, og alle har naturlig og lige ret til dens resourcer.

 

Mens den naturlige ligeret og fælleseje til naturresourcerne altid skal respekteres, er der visse særlige rettigheder, som den enkelte medborger kan nyde.

 

Disse rettigheder for den enkelte borger er:

1.      =             Ret til at erhverve en del af naturen til ejendom.

2.      =             Eneret til at bruge den del af naturen, som den enkelte har erhvervet ejendomret t= il.

3.      =             Ret til frit - inden for lovens rammer - at oversdrage sin ejendomsret til en d= el af naturen til andre.

4.      =             Ret til - inden for lovens rammer - at overlade til sine arvinger eneretten til= at bruge sin del af naturen.

 

Disse rettigheder for den enkelte omfatter ikke ret til:

1.      =             Brug af naturen på måder, der kan skade fælles goder, herunder måder, der ødelægger eller forringer den fælles ar= v.

2.      =             Tilegnelse af det afkast, som nationaløkonomer kalder Jordrenten.

 

Jordrenten er det årlige afkast af naturgrundlaget, ikke af bygni= nger eller andet menneskeskabt der kan forbedre resultatet af brugen af naturen. Jordrenten skyldes, at der er et - mere eller mindre vel - fungerende samfu= nd, som borgerne lever i, og derfor tilhører Jordrenten fællesskab= et. Når man tillader, at enkeltpersoner tilegner sig Jordrenten eller nog= en del af den, gør man det muligt, at naturgrundlaget foruden at blive brugt til produktion af varer og tjenester, bruges som et middel til social undertrykkelse, hvis alvorlige konsekvenser kan ses allevegne.

 

Alle mennesker har naturlig ligeret til naturgrundlaget. Denne ret kan de udøve på to måder:

1.      =             Ved individuel ejendomsret til dele af naturgrundlaget, og/eller

2.      =             Ved deltagelse i den fælles brug af Jordrenten.

 

Den fællesskabte Jordrente (det årlige afkast af natur og samfund) kan opkræves til fællesskabet af samme system og p&ari= ng; samme måde som de skatter, vi nu lever med. Det er, hvad vi mener, når vi foreslår en Jordværdibeskatning. Når den fællesskabte Jordrente opkræves til fællesskabet, kan beskatningen, der nu straffer erhvervslivet og undertrykker produktiv virksomhed, afskaffes til glæde og gavn for alle.

 

Vi hævder, at både fællesret til naturen og= personlig særret til dele af naturen er påkrævet i et sam= fund baseret på ligeret. Men enkeltpersoners ret til naturlige sourcer er begrænset af fællesskabets ret. De mennesker, der begynder med = at fornægte den fælles ret til naturen, ender med at skabe samfundsforhold, hvorunder befolkningens store flertal ikke har mulighed fo= r at hævde sine personlige rettigheder.

 

Vi erklærer, at JORDKLODEN TILHØRER OS ALLE.

 

*        &= nbsp;  *        &= nbsp;  *

 

 

International Union for Land Value Taxation and Free Trade&nbs= p;

(International Georgist Union),

5 St. Oswald&= #8217;s Studios,

82 Sedlescombe Road

Lon= don SW6 1RH

UK<= /span>

Telefon:   +44 20 7386 5277      Fax: +44 20= 8881 4429 =

(Callers in UK dial=    0  instead of  +44)

E-mail: office@<= span lang=3DDA style=3D'mso-ansi-language:DA'>theIU.org     Website: www.the= IU.org       =

 

eller hos:

 

D= en Danske Henry George Forening

Henry George Huset

Lyngbyvej 56 A =

DK 2100 Køben= havn Ø

Telefon: +45 3929 6533

E-mail: henrygeorge@henrygeorge.dk      Websites: = www.henrygeorge.dk

 

 

Ole Lefmann, July 2004

------=_NextPart_01CB09AD.EC4C0BB0 Content-Location: file:///C:/EA98AEED/iu-declaratDANISH.htm_files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

1

 

2

 

------=_NextPart_01CB09AD.EC4C0BB0 Content-Location: file:///C:/EA98AEED/iu-declaratDANISH.htm_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CB09AD.EC4C0BB0--