Retsliberalt Tidsskrift

Issued quarterly in Danish

Publisher:

Den Retsliberale Gruppe

c/o Thorkild Sohn

Husby Efterskole

Sognegårdsvej 15

DK 6990 Ulfborg

Denmark

Editor: Bent Vedsted

Phone: +45 8696 2945

Fax:

E-mail: husbyefterskole@get2net.dk

Distributed for free to subscribers and members of Den Retsliberale Gruppe.

Subscription: Free.